Paratoner Bakımı

Paratoner Bakım Esnasında Yapılan İşler

• Radyoaktif paratoner başlığı sinyal testi radyasyon ölçüm cihazı ile yapılır.

• Aktif paratoner markasına göre test edilebilir özellikte ise başlık testi yapılır.

• Radyoaktif ve aktif paratoner tesisatları fiziki muayeneleri yapılarak, TS 622'ye uygun olup olmadığı tespit edilir.

• Paratoner topraklama tesisat dirençlerinin ölçülerek, normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

• Paratoner tesisatı haricinde; işletme, koruma, ups, trafo vb. noktaların topraklama dirençleri ölçülerek normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Paratoner Bakım Sonrasında Yapılan İşler:

• Kontrol sonunda yapılan iş raporlanarak Elektrik Mühendisleri Odası'na üye, SMM belgeli mühendis tarafından imzalanır.

• Ölçüm için kullanılan topraklama cihazının ve radyasyon ölçüm cihazının kalibrasyon belgeleri, yetkili Elektrik Mühendisi'nin SMM belgesi, yapılan işe ait raporlar ve fatura; adresinize gönderilir.