Paratoner Başlığı Değişimi

Erken akış uyartım sistemi (Early Streamer Emision [ESE]) prensibine göre çalışır. Paratonerin yıldırım taşıyacak metal aksamları, kimyasal etkileşimlere ve korozyona karşı paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Bu özellik, ağır doğa şartlarına karşı paratonerin uzun süre ilk günkü gibi çalışmasını sağlamaktadır.

Çalışma Sistemi

ESE prensibine göre çalışan elektro atmosferik alan etkili aktif paratoner başlığı enerjisini havada oluşan elektrostatik ve elektromanyetik alan yoğunluğu değişimlerinden alır. Başlık; topraklı, orta milden yalıtılmış ve ona göre serbest potansiyele sahip bir yüksek gerilim darbe üreticisine sahiptir.

Çalışma Şekli

Yoğun elektrik yüklü oraj bulutların oluştuğu durumlarda atmosferdeki elektrik alan şiddeti, 10 ila 20 kV/m’ye kadar yükselir. Elektrik alanı, oraj bulutları sebebi ile yıldırım düşebilecek değerlere ulaştığında (50 kV/ m’nin üstü) paratoner başlığı, elektro atmosferik enerji bloğu sayesinde bu enerjiyi depolar ve kısa aralıklarla yüksek gerilim darbeleri oluşturmaya başlar. Bu darbeler, 3 adet iyon elektrotu vasıtasıyla iyon tüneline boşalarak iyonlar ortaya çıkartırlar. İyon tünelinden oraj yüklü bulutlara doğru yayılan iyonlar, başlık ile bulut arasında öncü boşalma yolu oluşturur. Elektrik alan dağılımı değiştiğinde veya elektrik alan şiddeti artığında başlıktan yükselen ve buluttan inen öncü boşalma darbeleri gelişerek artar. Bu darbeler, yıldırımın yakalanmasını sağlayan öncü boşalma darbeleridir ve yıldırım gerçekleşene kadar devam eder. Paratoner, bulut ile yer arasındaki elektrik alan şiddetini yüksek gerilim darbe üreteci sayesinde ancak yıldırım oluştuğunda çalışır duruma getirir. Bu yapı, enerji bloğunun enerji bloğunun yüksek seviyede iyonlar yaymasını sağlar. Yıldırım yakalandıktan sonra cihaz, yeni bir çevrim başlatmaya hazır hale gelir.

Cihaz Karakteristikleri

Kullanılan metal: Paratoner başlığında ağır doğa şartları düşünülerek paslanmaz çelik kullanılmıştır.

Yıldırım yakalama ucu: 24 mm çapında paslanmaz çelikten imal edilmiş, yıldırımı yakalayan kısımdır.

Elektro atmosferik enerji bloğu: İçerisinde yüksek gerilim darbe üreteci bulunduran orta milden bağımsız kısımdır.

İyon elektrotları: Yüksek gerilim darbe üretecinde üretilen yüksek gerilim darbelerinin iyon oluşturmasını sağlayan elektrotlardır.

Topraklama bağlantı elektrotu: 24 mm çapında paslanmaz çelikten imal edilmiş, yıldırımın oluşturduğunu elektrik yükünü bağlantı klemensleri üzerinden iletkenlere ve toprağa aktaran kısımdır.

Direk bağlantı adaptörü: Paratoner başlığının 2 direğe aparat kullanmadan bağlandığı kısımdır.