HES Projesi Yapımı

 

1. KEŞİF VE DOĞRU PROJE SEÇİMİ

Arazi ve su kullanımı ile ilgili mevzuatta bahsi geçen onay ve izinleri alabilecek durumdaysanız Mikro HES projenize ait ana karakteristiklerin belirlenmesi gerekmektedir. Kurumumuz Mikro HES projeleri için keşif çalışması hizmetini ücreti mukabilinde sunmaktadır. Keşif çalışmasında anlık debi ölçümü ve coğrafi konum itibariyle en kısa su iletim kanalı ile sağlanabilecek optimum düşü tespit edilir. Kurulu güç optimizasyonun yapılabilmesi için su debisinin mevsimsel değişiminin (su rejiminin) de bilinmesi gerekmektedir.

Mikro HES projenize ilişkin ana parametrelere (net düşü, tasarım debisi) zaten sahip iseniz bu formu doldurarak bize e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Kurumumuz keşif çalışmasına ya da formu bize ulaştırmanızı müteakip size Mikro HES’te kullanılacak olan elektromekanik teçhizata (türbin, generatör ve yardımcı sistemler) ilişkin bütçe teklifini vermiş olduğunuz iletişim adresine gönderecektir.

2-İL ÖZEL İDARESİN’DEN KAYNAK KULLANIM BELGESİ’NİN ALINMASI

Mikro HES projesinin tesis edileceği araziye ait kullanım hakkını gösteren belge ile LÜY (Lisanssız Üretim Yönetmeliği) ekinde yer alan belgeleri İl Özel İdaresi’ne başvurarak “Kaynak Kullanım Belgesi”ni almanız gerekmektedir. Bu aşamada sizden fizibilite raporu talep edilebilir. Konu hakkında detaylı bilgiyi LÜY Yönetmeliği'nden ve İl Özel İdareleri'nden öğrenebilirsiniz. Yasal mevzuat gerekli izin, onay vb. durumlarda firmamıza herhangi bir görev ya da sorumluluk yüklememektedir. Firmamız, Mikro HES’lerde kullanılan teçhizatın imalat, montaj ve devreye alınmasını yapmaktadır.

3-BAĞLI BULUNAN DAĞITIM BÖLGESİNDEKİ DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURULMASI

Bu aşamada yapılması gereken işlemler LÜY (Lisanssız Üretim Yönetmeliği) 'nde yer almaktadır.

4-YAPIM AŞAMASI

Projelendirme çalışmaları tamamlanmış, gerekli izin ve onayları alınmış olan Mikro HES projesinin şu yapım işleri yapılacaktır:

» İnşaat İşleri (Regülatör, Su İletim Kanalı, Yükleme Havuzu, Santral Binası vb.),
» Hidromekanik İşleri (Cebri Boru),
» Elektromekanik İşleri (Türbin, Generatör, Trafo, Şalt vb.),
» Enerji Nakil Hattı(ENH) ve Bağlantı Noktası Şaltı.

5-İŞLETME AŞAMASI

Geçici kabulü yapılmış olan Mikro HES uzun yıllar boyunca ülkemize “temiz enerji” ve yatırımcısına “yüksek fayda” sağlamaya hazırdır.